Việc tổng điều tra kinh tế năm 2021 được thực hiện như thế nào

Câu hỏi:  (PV Hồng Sơn (Thực hiện) HNMO) Việc tổng điều tra kinh tế năm 2021 được thực hiện như thế nào, thưa bà? (Nguồn: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/kinh-te/992409/xay-dung-buc-tranh-toan-dien-ve-doanh-nghiep)

Trả lời:

TS Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê

Từ ngày 1-3 đến 30-5, chúng tôi thu thập thông tin các cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc khối doanh nghiệp; các chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài; tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam; cơ sở trực thuộc của các tổ chức trên…

Từ ngày 1 đến 30-7 sẽ tiến hành thu thập thông tin về các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

Qua số liệu thống kê, chúng ta đánh giá sự phát triển về số lượng, quy mô và lao động của các cơ sở kinh tế; kết quả sản xuất kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; cơ cấu, sự phân bố của các cơ sở và của lao động theo địa phương, theo ngành kinh tế và theo hình thức sở hữu nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý.