Với những thách thức, khó khăn của nền kinh tế hiện nay, theo ông, cần phải có những giải pháp gì và tận dụng những cơ hội nào để tăng trưởng bền vững trong năm 2019?

Câu hỏi: (PV Thúy Hiền – TTXVN) Với những thách thức, khó khăn của nền kinh tế hiện nay, theo ông, cần phải có những giải pháp gì và tận dụng những cơ hội nào để tăng trưởng bền vững trong năm 2019?

Trả lời:

(Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê)

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng 6,8% GDP trong năm 2019, trước mắt Việt Nam cần tập trung vào những giải pháp như: kịp thời tháo gỡ khó khăn, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; đơn giản hóa thủ tục hành chính, dịch vụ công; cắt giảm thực chất các điều kiện kinh doanh đang là rào cản đối với hoạt động của doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh cá thể. Từ đó, tạo động lực cho doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh cá thể phát triển, có chính sách phù hợp phát triển mạnh kinh tế tư nhân.

Bên cạnh đó, các bộ ngành liên quan điều hành chính sách tiền tệ, lãi suất, tỷ giá linh hoạt, thận trọng, phù hợp với diễn biến thị trường trong nước và quốc tế, phối hợp hài hòa với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát, hỗ trợ sản xuất kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Thực hiện lộ trình điều chỉnh giá các mặt hàng do Nhà nước quản lý vào thời điểm hợp lý để bảo đảm mục tiêu kiểm soát lạm phát năm 2019…

Bên cạnh đó, các ngành liên quan cần hoàn thiện môi trường pháp lý, tháo gỡ khó khăn trong thực hiện Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư công nhằm giải ngân kịp thời vốn đầu tư công và thúc đẩy đầu tư tư nhân; nâng cao kết quả hoạt động mở rộng thương mại quốc tế, đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu, tăng cường xúc tiến thương mại, tìm kiếm và mở rộng thị trường xuất khẩu hàng hóa.

Đặc biệt, đối với ngành nông nghiệp cần tiếp tục thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi gắn với thị trường; chuyển đổi linh hoạt diện tích đất lúa kém hiệu quả sang các loại cây trồng và nuôi trồng thủy sản có giá trị cao; thực hiện các giải pháp kiểm soát dịch bệnh ở gia súc, gia cầm, ổn định sản xuất.

Trước mắt, ngành tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi, lở mồm long móng ở lợn, xử lý dứt điểm các ổ dịch bệnh, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, không để dịch tiếp tục lây lan, đồng thời chuẩn bị cung ứng đủ giống phục vụ tái đàn sau dịch bệnh và cần có giải pháp bù đắp cho lĩnh vực chăn nuôi lợn…

Một trong những giải pháp cũng cần được chú trọng đó là khuyến khích nhu cầu tiêu dùng sản phẩm trong nước, tăng khả năng cạnh tranh của hàng hóa trong nước đối với hàng nhập khẩu; đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, nhất là công nghiệp chế biến sâu, chế biến sản phẩm nông nghiệp; công nghiệp phụ trợ, sản xuất hàng tiêu dùng….

Nguồn: https://bnews.vn/quy-i-tang-truong-kinh-te-duy-tri-o-muc-cao/117022.html