Ba ngọn nến “Thống kê” lung linh

Nhân ngày thành lập Ngành Thống kê Việt Nam 6/5, buổi tối hôm đó cả gia đình Thống tụ họp, hát Karaoke và cùng nhau ca bài “Ba ngọn nến thống kê”:

Lời một: Ba là người chọn mẫu điều tra, mẹ là người viết phương án điều tra, con là người thiết kế phiếu điều tra. Cả ba người đều làm việc khoa học, tỷ mỷ…; la là lá la la… cả nhà ta cùng tham gia công tác chuẩn bị cuộc điều tra, la là lá la la…

Lời hai: Ba là giám sát viên, mẹ là nghiệm thu viên, con là điều tra viên. Cả ba người đều làm việc độc lập, khách quan…; la là lá la la… cả nhà ta cùng tham gia triển khai cuộc điều tra, la là lá la la…

Lời ba: Ba là nhập tin viên, mẹ là tổng hợp viên, con là công bố viên. Cả ba người đều làm việc khẩn trương, trung thực…; la là lá la la… cả nhà ta cùng tham gia tổng hợp cuộc điều tra, la là lá la la…

Điệp khúc: La là lá la la… cả nhà ta cùng tham gia một quá trình sản xuất thông tin thống kê, la là lá la la…

Lung linh lung linh tình mẹ, tình cha, lung linh lung linh cùng một mái nhà, lung linh lung linh cùng buồn, cùng vui, lung linh lung linh 2 tiếng “thống kê”. La là lá la la …

Cả nhà vỗ tay và cùng hô to: Thống kê, thống kê, thống kê.…/.

Vũ Liêm