Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và lâu dài, nhưng giải pháp cần kíp nhất để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 7% trong năm nay là gì?

Câu hỏi: (PV Mạnh Bôn – Báo đầu tư) Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và lâu dài, nhưng giải pháp cần kíp nhất để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 7% trong năm nay là gì, thưa ông?

Trả lời:

(Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê)

Tốc độ tăng trưởng kinh tế còn chậm cũng có nguyên nhân là giải ngân vốn đầu tư công rất chậm. Theo tính toán, đầu tư công giải ngân tăng 1% thì đầu tư của khu vực tư nhân tăng thêm 1,37%. Trong mấy năm gần đây, giải ngân vốn đầu tư công đều không đạt kế hoạch.

Một trong những nguyên nhân khiến đầu tư công chậm là hiện tại vẫn chưa có nghị định hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch, nghị định quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng BT. Để tháo gỡ nút thắt này, Chính phủ sẽ sớm ban hành 2 nghị định này, đồng thời lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để giải ngân 100% vốn đầu tư công kế hoạch năm 2019.

Thủ tướng Chính phủ sẽ có quy định cụ thể trách nhiệm của lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương trong việc chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn cho các dự án chậm giải ngân; đẩy mạnh cải cách, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, dịch vụ công, bảo đảm phục vụ tốt hơn người dân, doanh nghiệp. Hy vọng năm nay giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% kế hoạch, kéo theo đầu tư của khu vực tư nhân, qua đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đạt mục tiêu đặt ra.

Nguồn: https://baodautu.vn/kinh-te-da-thoat-phu-thuoc-vao-khai-thac-tai-nguyen-d97960.html