Doanh nghiệp đánh giá mức độ ảnh hưởng của các FTA đến hoạt động sản xuất, kinh doanh ra sao. Để hội nhập được với sân chơi toàn cầu, doanh nghiệp mong muốn các cơ quan nhà nước hỗ trợ những gì?

Câu hỏi: (Nhà báo Mạnh Bôn – Báo đầu tư) Doanh nghiệp đánh giá mức độ ảnh hưởng của các FTA đến hoạt động sản xuất, kinh doanh ra sao. Để hội nhập được với sân chơi toàn cầu, doanh nghiệp mong muốn các cơ quan nhà nước hỗ trợ những gì, thưa ông?

Trả lời:

(Ông Phạm Đình Thúy, Vụ trưởng Vụ Thống kê Công nghiệp, Tổng cục Thống kê)

Theo kết quả khảo sát của Tổng cục Thống kê thì có 76,8% doanh nghiệp cho rằng, tham gia các FTA ảnh hưởng lớn tới hoạt động sản xuất, kinh doanh. Minh chứng là, hơn 81% số doanh nghiệp cho rằng bị tác động bởi Hiệp định về Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC); tiếp đến là CPTPP, hơn 77%; Hiệp định Đối tác kinh tế Việt Nam – Nhật Bản (VJEPA) hơn 69%; Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc (VKFTA) là 62,4%; EVFTA là 61%; Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Liên minh Kinh tế Á- Âu (EAEU) là 57,6%… Doanh nghiệp cho biết, các cam kết về thương mại hàng hóa trong các FTA tác động nhiều nhất đến hoạt động sản xuất, kinh doanh; tiếp đến là các cam kết về đầu tư, thương mại điện tử và chính sách cạnh tranh…, nhưng chủ yếu là tác động tích cực.

Điều này cho thấy, nhìn chung cộng đồng doanh nghiệp mong muốn mở cửa thị trường, chấp nhận cạnh tranh, nhưng để có thể cạnh tranh được, doanh nghiệp mong muốn các cơ quan quản lý nhà nước tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính; cung cấp và hướng dẫn chi tiết thông tin về các FTA; được thông tin đầy đủ và kịp thời về các thị trường nước ngoài và muốn được cung cấp đầy đủ, kịp thời về thị trường trong nước để tận dụng cơ hội “sân nhà” trong cạnh tranh với hàng hóa nhập khẩu.