Công nghiệp chế biến, chế tạo đóng vai trò dẫn dắt nền kinh tế, song mức tăng trưởng cao của ngành này có xu hướng chững lại

Câu hỏi: (Nhà báo Mạnh Bôn-Báo đầu tư) Công nghiệp chế biến, chế tạo đóng vai trò dẫn dắt nền kinh tế, song mức tăng trưởng cao của ngành này có xu hướng chững lại, thưa ông?

(Nguồn: https://baodautu.vn/ton-kho-cong-nghiep-che-bien-che-tao-co-dang-lo-ngai-d114597.html)

Trả lời:

(Ông Phạm Đình Thúy, Vụ trưởng Vụ Thống kê Công nghiệp, TCTK)

Năm 2019, công nghiệp tăng trưởng 8,86% nhờ lĩnh vực chế biến, chế tạo giữ vai trò chủ chốt, dẫn dắt mức tăng trưởng chung. Nếu năm vừa qua, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo không đạt mức tăng trưởng 11,29%, thì chắc chắn GDP không thể đạt mức tăng ấn tượng là 7,02%.

Tuy nhiên, kể từ năm 2018, xu hướng tăng trưởng cao của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chững lại và tốc độ tăng trưởng năm sau giảm dần so với năm trước vì quy mô của ngành này ngày càng lớn và hiện nay đã rất lớn, đóng góp đến 1/3 tăng trưởng của toàn nền kinh tế. Khi mẫu số càng lớn thì tốc độ tăng trưởng thấp đi cũng là điều đương nhiên.

Hơn nữa, trước đây, tăng trưởng của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo cao là nhờ có những dự án lớn như Samsung, Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn…, nhưng năm 2020 và các năm tiếp theo chưa thấy có dự án nào tầm cỡ như vậy đi vào hoạt động, nên tốc độ tăng trưởng của ngành này sẽ giảm dần. Điều này là hợp quy luật.