Khám phá định luật OKUN với phương pháp thống kê hiện đại

Khi nói đến nghiên cứu nền kinh tế, tăng trưởng và việc làm là hai yếu tố chính mà các nhà kinh tế phải xem xét. Có một mối quan hệ rõ ràng giữa tăng trưởng và việc làm, và nhiều nhà kinh tế đã đóng góp vào cuộc thảo luận bằng cách cố gắng nghiên cứu mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và mức thất nghiệp.

Nhà kinh tế học Arthur Okun lần đầu tiên bắt đầu giải quyết cuộc thảo luận như vậy vào những năm 1960 và nghiên cứu của ông về chủ đề này đã được gọi là định luật Okun. Định luật này cho biết mối quan hệ giữa tỷ lệ thất nghiệp và sự thay đổi của sản lượng trong một quốc gia. Cơ quan nghiên cứu kinh tế của Ngân hàng Dự trữ Liên bang St. Louis giải thích rằng định luật Okun “nhằm cho chúng ta biết tổng sản phẩm trong nước (GDP) của một quốc gia có thể bị mất bao nhiêu khi tỷ lệ thất nghiệp cao hơn tỷ lệ tự nhiên”. Logic đằng sau định luật Okun rất đơn giản: Sản lượng phụ thuộc vào lượng lao động được sử dụng trong quá trình sản xuất, do đó có mối quan hệ thuận giữa sản lượng và việc làm. Tổng số việc làm bằng lực lượng lao động trừ đi số thất nghiệp, do đó có mối quan hệ nghịch giữa sản lượng và thất nghiệp (có điều kiện về lực lượng lao động).

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Tải tài liệu đính kèm

File File size Downloads
pdf 020124 1 MB 211