Xây dựng bộ chỉ tiêu thống kê về môi trường và biến đổi khí hậu tại Việt Nam

Môi trường và biến đổi khí hậu là vấn đề quan trọng và cấp bách đối với sự phát triển bền vững của Việt Nam. Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu, với các hiện tượng như nóng lên toàn cầu, hạn hán, lũ lụt, xói mòn đất, nước biển dâng, xâm nhập mặn… Những tác động của biến đổi khí hậu không chỉ gây thiệt hại cho người dân, mà còn làm suy giảm chất lượng môi trường và nguồn tài nguyên thiên nhiên, làm giảm năng suất và chất lượng của nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ, ảnh hưởng đến an ninh lương thực, an sinh xã hội và an ninh quốc gia. Ngoài ra, Việt Nam cũng đối mặt với nhiều vấn đề môi trường khác như ô nhiễm không khí, nước, đất, rác thải, suy thoái đa dạng sinh học… Việt Nam đã tham gia vào nhiều cam kết quốc tế và ban hành nhiều chính sách, chiến lược và kế hoạch quốc gia, ban hành một số Hệ thống chỉ tiêu thống kê về lĩnh vực kinh tế và xã hội, tuy nhiên chưa xây dựng và ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê về lĩnh vực môi trường và biến đổi khí hậu. Để theo dõi, đánh giá và cải thiện hiệu quả của các hoạt động này, cần có một bộ chỉ tiêu thống kê về môi trường và biến đổi khí hậu phù hợp với bối cảnh và điều kiện của Việt Nam. Bài viết này sẽ đưa ra đề xuất xây dựng bộ chỉ tiêu thống kê về môi trường và biến đổi khí hậu tại Việt Nam nhằm đo lường và đánh giá một cách đầy đủ.

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Tải tài liệu đính kèm

File File size Downloads
pdf 060124 764 KB 99