Những điểm sáng trong khu vực sản xuất công nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2018 là gì?

Câu hỏi: (PV Thúy Hiền – Thông tấn xã VN) Xin ông cho biết những điểm sáng trong khu vực sản xuất công nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2018? (Họp báo 6 tháng 2018)

Trả lời:

(Ông Phạm Đình Thúy, Vụ trưởng Vụ TK Công nghiệp, TCTK) Trong năm qua tăng trưởng sản xuất công nghiệp đóng góp quan trọng và mang tính chất quyết định rất lớn vào tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Dự kiến 6 tháng đầu năm 2018 công nghiệp tăng trưởng khoảng 10,5% so với năm trước đây là mức tăng cao nhất trong những năm qua và tăng trưởng công nghiệp mang tính tích cực. Thứ nhất, ngành điện năm nay tăng trưởng trên 10,4%,  điều đó thể hiện điện phục vụ cho sản xuất và tiêu dùng dân cư tăng cao hơn có nghĩa là sản xuất của nền kinh tế tăng trong khi dư địa của sản xuất điện dồi dào vượt khả năng cung cấp cho sản xuất và đáp ứng được cung cầu, chúng ta không phải lo thiếu điện như trước đây mà ngành điện đáp ứng được toàn bộ. Thứ hai, và điểm sáng quan trọng nhất là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 12,7% so với đầu năm và đây là mức tăng cao nhất trong những năm qua và đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế GDP 7,08%. Trong công nghiệp chế biến, chế tạo có nhiều ngành kinh tế mũi nhọn quan trọng đóng góp vào xuất khẩu và sử dụng nhiều lao động đều tăng trưởng rất tốt đặc biệt là các ngành sản xuất sản phẩm điện tử, máy tính… chế biến kim loại, giầy da, may mặc và hóa chất đều tăng trưởng rất tốt và có mức tăng cao hơn những năm gần đây, đây là tín hiệu đáng mừng cho công nghiệp. Trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo quan hệ sản suất, tiêu dùng tồn kho có tín hiệu tích cực, cụ thể công nghiệp chế biến tăng cao ở mức 12,7%, tiêu dùng tăng 11,9%, tồn kho chỉ ở mức 6,3% thấp nhất trong những năm qua đây là tín hiệu an toàn và tích cực của nền kinh tế.