Qua số liệu thống kê từ Tổng cục Thống kê, chúng ta có thể xác định được cụ thể một vài ngành nghề, lĩnh vực nào là điển hình chịu tác động mạnh nhất

Câu hỏi: (PV Thu Trang-VOV) Qua số liệu thống kê từ Tổng cục Thống kê, chúng ta có thể xác định được cụ thể một vài ngành nghề, lĩnh vực nào là điển hình chịu tác động mạnh nhất? (Nguồn: https://baomoi.com/thay-gi-tu-con-so-18-600-doanh-nghiep-ngung-hoat-dong-trong-quy-1/c/34490117.epi)

Trả lời:

(Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng, TCTK)

Qua số liệu kinh tế của 3 tháng đầu năm và số liệu tổng mức bán lẻ suy giảm rất mạnh chúng tôi thấy nhóm về lưu trú, ăn uống suy giảm rất mạnh, du lịch suy giảm mạnh, nhóm vận tải đặc biệt vận tải hàng không suy giảm, vận tải đường bộ cũng suy giảm. Đó là những ngành, những nhóm mà nó ảnh hưởng rất mạnh từ Covid-19 đến kết quả sản xuất kinh doanh.

Ngoài ra, cũng có những ngành được hưởng lợi như tài chính, ngân hàng, ngành thông tin, truyền thông là những ngành tận dụng được những khó khăn để vươn lên. Câu chuyện này đây chúng ta cần phải đánh giá cụ thể từng ngành, từng lĩnh vực, từ đó có giải pháp hỗ trợ kịp thời. Các ngành phải có những giải pháp khác nhau và giải pháp thật cụ thể, làm sao giúp cho những doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh cá thể vượt qua được giai đoạn khó khăn.