Tổng cục Thống kê đánh giá tương quan về sự thay đổi quy mô và tỷ lệ vốn đầu tư so với quy mô GDP giai đoạn 2010-2017

Câu hỏi: (PV Thúy Hiền-TTXVN) Tổng cục Thống kê đánh giá tương quan về sự thay đổi quy mô và tỷ lệ vốn đầu tư so với quy mô GDP giai đoạn 2010-2017? Thay đổi quy mô GDP giai đoạn 2010-2017 tác động như thế nào đến tính toán chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn đầu tư (ICOR) như thế nào?

(Nguồn: Họp báo đánh giá lại GDP giai đoạn 2010-2017 ngày 13/12/2019)

Trả lời:

(Ông Nguyễn Việt Phong-Vụ trưởng, Vụ TK Vốn đầu tư và xây dựng)

Trong quy trình rà soát toàn bộ dãy số liệu của các chỉ tiêu, trong đó có chỉ tiêu về vốn đầu tư thì chúng tôi đã bổ sung thêm về mặt phạm vi đối với các ngành, lĩnh vực đặc biệt là khu vực doanh nghiệp do vậy đối với sự thay đổi của vốn đầu tư của cả giai đoạn bình quân quy mô vốn đầu tư tăng 337 nghìn tỷ/năm tương ứng tăng 27,6% cho cả giai đoạn 2010-2017, đối với tốc độ tăng trưởng vốn đầu tư có sự thay đổi. Tuy nhiên, bám sát dãy số liệu thì có năm tăng, có năm giảm. Đối với giá thực tế tốc độ vốn đầu tư của năm 2017 tăng 1,2 điểm phần trăm từ 12,3% lên 13,5%, năm 2011 giảm 0,3 điểm  phần trăm từ 11,3% xuống 11%, chính vì vậy tỷ lệ vốn đầu tư trên GDP cũng có sự thay đổi, năm 2017 tăng 1,3 điểm phần trăm đối với số công bố là 33,4% và số đánh giá lại là 34,7%, năm 2011 giảm 0,5 điểm phần trăm đối với số công bố là 33,3% và số đánh giá lại là 32,8%, bình quân chung của cả giai đoạn 2010-2017 tỷ lệ vốn đầu tư trên GDP tăng 0,5 điểm phần trăm. Chỉ tiêu hiệu quả vốn đầu tư (ICOR) là chỉ tiêu kinh tế tổng hợp, phản ánh bao nhiêu đồng vốn bỏ ra sẽ tăng bao nhiêu đồng tổng sản phẩm trong nước (GDP) xét về cả giai đoạn chúng tôi thấy sự thay đổi về hiệu quả sử dụng vốn đầu tư khá phù hợp so với xu hướng số liệu đã công bố trước đây, đối với hiệu quả sử dụng vốn đầu tư số thay đổi công bố trước đây có giảm đi 0,27 điểm phần trăm trong đó năm cao nhất là năm 2014 là giảm 0,12 điểm phần trăm và năm giảm thấp nhất là năm 2017 giảm 0,03 điểm phần trăm, nghĩa là trước đây đối với năm 2017 là tạo ra 1 đồng tăng trưởng thì chúng ta cần phải đầu tư 6,1 đồng, hiện nay sau khi đánh giá lại thì con số này là 6,08 đồng.