Với kết quả Tổng điều tra kinh tế, TCTK có đánh giá thế nào về khả năng ứng phó và sức chịu đựng của nền kinh tế Việt Nam mặc dù đã có sự cải thiện nhưng vẫn phụ thuộc vào các doanh nghiệp FDI?

Câu hỏi: (Báo tuổi trẻ-TPHCM) Gần đây cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung diễn ra khá căng thẳng. Với kết quả Tổng điều tra kinh tế, TCTK có đánh giá thế nào về khả năng ứng phó và sức chịu đựng của nền kinh tế Việt Nam mặc dù đã có sự cải thiện nhưng vẫn phụ thuộc vào các doanh nghiệp FDI? (Họp báo công bố kết quả chính thức Tổng điều tra kinh tế năm 2017, ngày 19 tháng 9 năm 2018)

Trả lời: (Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK)

Thời điểm TCTK thực hiện Tổng điều tra kinh tế lúc đó chưa xảy ra căng thẳng, cuộc chiến thương mại giữa Mỹ-Trung cho nên Tổng điều tra kinh tế này TCTK không cài đặt thông tin để thu thập thông tin về ảnh hưởng của cuộc chiến thương mại này đến nền kinh tế Việt Nam. Tuy vậy, trong thời gian vừa qua Chính phủ luôn quan tâm và đưa ra các giải pháp để mà ứng phó với biến động chính trị, kinh tế của khu vực và trên thế giới đối với nền  kinh tế Việt Nam. Như chúng ta đã biết độ mở nền kinh tế VN là rất cao nên mọi tác động của bên ngoài không thuận lợi thì đều tác động đến tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Gần đây, Chính phủ cũng đã chỉ đạo điều hành các bộ ngành để đánh giá rủi ro của nền kinh tế từ đó đưa ra các giải pháp giữ ổn định kinh tế vĩ mô. Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Bộ công thương và Bộ tài chính đánh giá tác động của cuộc chiến thương mại này.