Những nguyên nhân còn gây ảnh hưởng đến kết quả giải ngân vốn đầu tư công

Câu hỏi: (PV Thúy Hiền-TTXVN) Xin ông cho biết tình hình và kết quả giải ngân vốn đầu tư công trong quý I vừa qua? Theo ông, đâu là những nguyên nhân còn gây ảnh hưởng đến kết quả giải ngân vốn đầu tư công? (Nguồn: https://bnews.vn/hoi-nghi-truc-tuyen-cua-chinh-phu-voi-cac-dia-phuong-day-nhanh-giai-ngan-von-dau-tu-cong/153375.html)

Trả lời:

Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng, TCTK

Vốn đầu tư toàn xã hội (gồm vốn khu vực nhà nước, khu vực ngoài nhà nước và vốn khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài) thực hiện quý I/2020 đạt mức tăng thấp nhất trong giai đoạn 2016-2020 do ảnh hưởng tiêu cực của dịch COVID-19. Tuy nhiên, vốn thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước quý I/2020 đạt mức tăng khá 13,2% so với kế hoạch. Trong khi kế hoạch vốn ngân sách Nhà nước được giao cả năm 2020 lại cao hơn 18% so với năm 2019 và kế hoạch quý 1/2020 được giao tăng 16,4% so với cùng kỳ năm trước.  Đây là tín hiệu tích cực phản ánh kết quả việc Chính phủ thực hiện quyết liệt các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

Trước hết, chúng ta phải nói đến vốn đầu tư công đạt thấp nguyên nhân là do hoạt động đầu tư xây dựng trong tháng 1/2020 bị ảnh hưởng bởi kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2020 và ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên một số nhà thầu xây dựng chậm triển khai ngay sau Tết.

Bên cạnh đó, trong các tháng đầu năm, chủ đầu tư thường tập trung chủ yếu vào thi công các công trình chuyển tiếp từ năm trước, hoàn tất các thủ tục nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành của năm 2019; tập trung phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư cho các dự án được phê duyệt năm 2020. Cùng với đó, có nhiều dự án, công trình khởi công mới được bố trí vốn năm 2020 còn đang trong thời gian chuẩn bị hoàn tất thủ tục, hồ sơ chuẩn bị đầu tư nên chưa có khối lượng thực hiện…