Tổng vốn đầu tư toàn xã hội của Việt Nam khá cao (bình quân 32 – 33% GDP), giải pháp để tăng hiệu quả đầu tư

Câu hỏi: (PV Mạnh Bôn-Báo đầu tư) Tổng vốn đầu tư toàn xã hội của Việt Nam khá cao (bình quân 32 – 33% GDP), nhưng hiệu quả đầu tư chưa như mong đợi. Giải pháp nào để tăng hiệu quả đầu tư, thưa ông? (Nguồn: https://baodautu.vn/nam-nhom-dong-luc-de-dat-muc-tieu-tang-truong-d122055.html)

Trả lời:

(TS. Nguyễn Bích Lâm, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê)

Hiệu quả đầu tư của Việt Nam đang được cải thiện qua từng năm.  Nâng cao hiệu quả vốn đầu tư vừa là giải pháp trước mắt, vừa là giải pháp lâu dài để nền kinh tế tăng trưởng bền vững, nâng cao chất  lượng tăng trưởng.

Chính phủ đã và đang thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả vốn đầu tư toàn xã hội, trong đó rõ nhất là cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính để giảm chi phí đầu tư. Chỉ tính riêng từ đầu nhiệm kỳ tới nay, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng, Chính phủ đã thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa 3.893/6.191 điều kiện kinh doanh; cắt giảm, đơn giản hóa 6.776/9.926 danh mục hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành; cắt giảm 30/120 thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành. Chi phí đầu tư cả tài chính lẫn thời gian, nhân lực giảm, thì hiệu quả đầu tư sẽ được nâng lên.