Tổng cục Thống kê cho biết mục đích của cuộc điều tra doanh nghiệp năm 2020

Câu hỏi: (PV Thúy Hiền-TTXVN) Bắt đầu từ ngày 1/4/2020, Tổng cục Thống kê tiến hành triển khai điều tra doanh nghiệp năm 2020, xin ông cho biết mục đích của cuộc điều tra lần này? (Nguồn: https://baomoi.com/dieu-tra-doanh-nghiep-nam-2020-can-su-dong-hanh-cua-moi-doanh-nghiep/c/34538376.epi)

Trả lời:

(Ông Nguyễn Trung Tiến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê)

Mục đích của cuộc điều tra nhằm thu thập các thông tin cơ bản phục vụ công tác quản lý, hoạch định chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, phát triển doanh nghiệp và hợp tác xã của quốc gia…

Đặc biệt, thông tin từ điều tra doanh nghiệp năm 2020 sẽ dùng để tổng hợp và biên soạn các chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, được quy định trong Luật Thống kê; biên soạn báo cáo chính thức hàng năm của ngành Thống kê; tổng hợp và biên soạn ấn phẩm “Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2021” và “Sách Trắng Hợp tác xã Việt Nam năm 2021.”

Thông tin từ cuộc điều tra này còn được sử dụng để đánh giá mức độ sẵn sàng ứng dụng công nghệ trong doanh nghiệp trong thời đại công nghiệp 4.0 và chi phí dịch vụ logistic…