Tổng điều tra kinh tế năm 2017 có phần dữ liệu hay số liệu nào để đánh giá được năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam hiện nay không?

Câu hỏi: (Báo Quân đội nhân dân) Trong thông cáo báo chí kết quả chính thức Tổng điều tra kinh tế năm 2017 có phần dữ liệu hay số liệu nào để đánh giá được năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam hiện nay không? (Họp báo công bố kết quả chính thức Tổng điều tra kinh tế năm 2017, ngày 19 tháng 9 năm 2018)

Trả lời: (Ông Phạm Đình Thúy, Vụ trưởng, Vụ TK Công nghiệp)

Trong thời gian tới, TCTK sẽ phát hành ấn phẩm về ứng dụng công nghệ và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam, trong ấn phẩm sẽ có thông tin cụ thể để quý phóng viên, nhà báo có thể sử dụng.